Писмен въпрос E-4157/08, зададен от Jan Březina (PPE-DE) на Комисията. Молби за закрила на географски указания за чешки продукти