Писмен въпрос E-5924/08 зададен от Robert Kilroy-Silk (NI) на Комисията. Унгария