Писмен въпрос E-6657/10 Seán Kelly (PPE) до Комисията. Прилагане на международното споразумение за кафето