Писмен въпрос E-4531/09, зададен от Mario Mauro (PPE) на Комисията. Отвличане на деца в Бразилия