Писмен въпрос P-6649/08 зададен от Godfrey Bloom (IND/DEM) на Комисията. Легитимност на Европейския съюз