Писмен въпрос E-4815/08, зададен от Robert Kilroy-Silk (NI) на Комисията. Невъзможност за разработване на обща външна политика