Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1373/2013, annettu 19 päivänä joulukuuta 2013 , yksityiskohtaisista säännöistä vientitodistusjärjestelmän soveltamiseksi sianliha-alalla