Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1373/2013, 19. detsember 2013 , millega kehtestatakse ekspordilitsentside süsteemi üksikasjalikud rakenduseeskirjad sealihasektoris