Писмен въпрос E-9316/10 Nuno Melo (PPE) до Комисията. Тайна група на ЕС