Решение 2008/887/ОВППС на Съвета от 25 септември 2008 година относно сключването на Споразумение между Европейския съюз и Република Хърватия относно участието на Република Хърватия в мисията на Европейския съюз в областта на върховенството на закона в Косово, EULEX KOSOVO