Писмен въпрос E-0165/08 зададен от Georgios Georgiou (IND/DEM) на Комисията. Опазване на горите