Дело C-133/08: Решение на Съда (голям състав) от 6 октомври 2009 г. (преюдициално запитване от Hoge Raad der Nederlanden — Нидерландия) — Intercontainer Interfrigo SC (ICF)/Balkenende Oosthuizen BV, MIC Operations BV (Римска конвенция за приложимото право към договорните задължения — Приложимо право при липса на избор — Договор за чартиране — Критерии за привързване — Обособяване)