Отчет за приходите и разходите на Европейския надзорен орган на ГНСС за финансовата 2010 година — Коригиращ бюджет № 1