Regulamentul (CE) nr. 1551/2007 al Comisiei din 20 decembrie 2007 de stabilire a restituirilor la exportul de zahăr alb și zahăr brut în aceeași stare