2007 m. gruodžio 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1551/2007, nustatantis eksporto grąžinamąsias išmokas už baltąjį ir žaliavinį cukrų, eksportuojamus toliau jų neperdirbus