Регламент (ЕО) № 1551/2007 на Комисията от 20 декември 2007 година относно определяне на възстановяванията при износ за бяла и сурова захар в непреработено състояние