Писмен въпрос E-003070/11 Barry Madlener (NI) до Комисията. Членове на ЕП, задържани в Кипър от турски войски