Писмен въпрос E-010893/10 Cătălin Sorin Ivan (S&D) до Комисията. Политика в полза на печатните медии