/* */

Писмен въпрос E-6474/10 Pat the Cope Gallagher (ALDE) до Комисията. Политиката на ЕС в областта на научноизследователската и развойната дейност в развиващите се страни