Писмен въпрос E-002992/11 Kathleen Van Brempt (S&D) до Комисията. Договорно ограничение относно споделяне на интернет връзка