Определение на Общия съд (шести състав) от 11 април 2011 г. # Département du Gers срещу Европейска комисия. # Жалба за отмяна - Околна среда и опазване на здравето на човека - Генетично модифицирани храни и фуражи - Липса на лично засягане - Недопустимост. # Дело T-482/10. TITJUR Département du Gers/Комисия