Писмен въпрос E-2894/08, зададен от Robert Kilroy-Silk (NI) на Комисията. Международен недостиг на кредитни ресурси (credit crunch)