Писмен въпрос E-6583/07, зададен от Robert Kilroy-Silk (NI) на Комисията. Експулсиране на румънци от Италия