Становище на Европейския икономически и социален комитет относно Насърчаване на предприемаческия дух у жените в Евро-средиземноморския регион