Писмен въпрос E-0344/09, зададен от Karin Riis-Jørgensen (ALDE) на Комисията. Незаконен маркетинг