Skarga wniesiona w dniu 23 sierpnia 2010 r. przez Aleris Unglpan AS przeciwko Urzędowi Nadzoru EFTA (Sprawa E-13/10)