Решение на Комисията от 31 януари 1994 година относно изготвянето на списък на трети страни, от които държавите-членки разрешават внос на сперма, яйцеклетки и ембриони от овце и кози, както и на яйцеклетки и ембриони от свине (94/63/ЕО)