Писмен въпрос E-1163/09, зададен от Stavros Arnaoutakis (PSE) на Комисията. Равнище на усвояване на средствата по оперативна програма Околна среда в Гърция (2000—2006 г.)