Дело C-407/07: Преюдициално запитване, отправено от Hoge Raad der Nederlanden на 5 септември 2007 г. — Stichting Centraal Begeleidingsorgaan voor de Intercollegiale Toetsing/Staatssecretaris van Financiën