Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.8034 — Verizon/Hearst/Dreamworks/Awesomeness TV) (Текст от значение за ЕИП)