Komisijas Regula (EK) Nr. 855/2007 ( 2007. gada 19. jūlijs ), ar ko nosaka maksimālo eksporta kompensāciju baltajam cukuram pastāvīgā konkursā, kuru paredz Regula (EK) Nr. 38/2007