Регламент (EO) № 855/2007 на Комисията от 19 юли 2007 година за определяне на максимално възстановяване при износ на бяла захар в рамките на постоянния публичен търг, предвиден в Регламент (ЕО) № 38/2007