Писмен въпрос E-007930/11 Roberta Angelilli (PPE) до Комисията. Най-добри практики в рамковата програма „Основни права и гражданство“