Писмен въпрос E-3138/08, зададен от Robert Kilroy-Silk (NI) на Комисията. Расови безредици в Южна Африка