Zadeva C-28/07 P: Pritožba, ki jo je 26. januarja 2007 vložila NV Ter Lembeek Internationaal zoper sodbo Sodišča prve stopnje (peti razširjeni senat), razglašeno 23. novembra 2006 v zadevi NV Ter Lembeek Internationaal proti Komisiji Evropskih skupnosti, T-217/02