Lieta C-28/07 P: Apelācija, ko 2007. gada 26. janvārī ierosināja NV Ter Lembeek International par Pirmās instances tiesas (piektā palāta paplašinātā sastāvā) 2006. gada 23. novembra spriedumu lietā T-217/02 NV Ter Lembeek International pret Eiropas Kopienu Komisiju