Писмен въпрос P-0616/07 зададен от Niels Busk (ALDE) на Комисията. Превоза на животни