Uredba (ES) št. 399/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1172/98 o statističnih poročilih v zvezi s cestnim prevozom blaga glede Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil