Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 399/2009 z  23. apríla 2009 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1172/98 o štatistických výkazoch o cestnej nákladnej doprave, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu