Регламент (ЕО) № 399/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1172/98 на Съвета относно статистическите справки при автомобилен превоз на товари по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията