Специален доклад № 11/2019 — „Нормативната уредба на ЕС допринася за модернизиране на управлението на въздушното движение, но финансирането до голяма степен не е било необходимо“