Besluit van het Permanent Comité van de EVA-staten nr. 3/2007/SC van 6 december 2007 inzake de toegang van het publiek tot EVA-documenten en tot intrekking van Besluit nr. 3/2005/SC van het Permanent Comité van de EVA-staten