2007 m. gruodžio 6 d. ELPA valstybių nuolatinio komiteto sprendimas Nr. 3/2007/SC dėl galimybės visuomenei susipažinti su ELPA dokumentais, kuriuo panaikinamas ELPA šalių nuolatinio komiteto sprendimas Nr. 3/2005/SC