TITJUR Estaser El Mareny/Комисия Определение на Първоинстанционния съд (трети състав) от 25 октомври 2007 г. # Estaser El Mareny, SL срещу Комисия на Европейските общности. # Жалба за отмяна - Срокове за обжалване - Начален момент - Обобщено публикуване в Официален вестник - Уебсайт - Несъществуващ акт - Недопустимост. # Дело T-274/06.