Писмен въпрос E-3455/07(EN) зададен от Bairbre de Brún (GUE/NGL) на Комисията. Повишена смъртност сред морските птици