Писмен въпрос E-5798/09, зададен от George Lyon (ALDE) на Комисията. Безопасност на железопътните прелези — мерки за предотвратяване на катастрофи