Заключение на генералния адвокат г‑н P. Mengozzi, представено на 17 април 2012 г.