Регламент (ЕО) № 1162/2008 на Комисията от 24 ноември 2008 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци