Решения на Съвместния комитет на ЕИП, за които са изпълнени конституционните изисквания по член 103 от Споразумението за ЕИП