Регламент (ЕИО) № 561/79 на Съвета oт 5 март 1979 година за прилагане на Решение № 3/78 на Съвета относно сътрудничество между ЕИО и Тунис за изменения на Протокола за определяне на концепцията за продукти с произход и методите на административно сътрудничество към Спогодбата за сътрудничество между Европейската икономическа общност и Република Тунис$